Maryla Czubak – „Ani mleko, ani ciasteczka”

Maryla Czubak – 2021-03-21 „Ani mleko, ani ciasteczka” – (nagranie mp3)

1) Zbliża się czas Paschy, czas przygotowania naszych serc.
2) Jak Mojżesz zszedł w Egipcie do swoich braci, tak Jezus też przyszedł do swoich uciśnionych braci.
3) Przed ostatnią plagą w Egipcie Pan nakazuje obchodzenie Paschy.
4) Na Paschę zostaje przelana krew baranka. Podobnie Jezus jako Boży Baranek przelał swoją krew.
5) Z Izraelem wyruszyło z Egiptu mnóstwo obcego ludu.
6) Żydzi mają wspólną z Polską tysiącletnią historię.
7) Bliski jest sąd Pana dla wszystkich narodów, za niesprawiedliwość wyrządzoną Jego ludowi.
8) Oddajcie Bogu chwałę, zanim nastanie ciemność.