Jerzy Szkudelski – „Biblia – Autor już jest – Jak Go usłyszeć?”

Jerzy Szkudelski – 2020-10-04 „Biblia – Autor już jest – Jak Go usłyszeć?” – (nagranie mp3)

1) Jak usłyszeć Boga podczas czytania Biblii?
2) Niebezpieczeństwo poddania się interpretacji człowieka.
3) Bierzmy przykład z wierzących z Berei.
4) Trzy powody odkrywania Słowa Bożego.
5) Nasze doświadczenie może być przeszkodą w interpretacji Biblii.
6) Trzy kroki w odkrywaniu znaczenia Pisma Świętego.