Wiesław Didoszak – Przygotowanie się na przebudzenie – cz.3

1) W jaki sposób Pan ogarnia swą wizją cały Kościół?
2) Kiedy będziemy w stanie zachęcić innych do przebudzenia?
3) Jakie znaczenie dla przebudzenia ma objawienie?
4) Jakie jest miejsce i rola Ducha Świętego w przebudzeniu?