Wiesław Didoszak – Antropologia biblijna – Ograniczona natura człowieka

1) Różne podejścia w spojrzeniu na człowieka w ogólności.
2) Budowa człowieka:
– podział dychotomiczny;
– podział trychotomiczny;
3) Konstrukcja moralna człowieka.
4) Wola.
5) Intelekt.
6) Zmysły.
7) Pochodzenie duszy – poglądy.
8) Wnioski.