Kazimierz Sosulski – Zakon litery i ducha – cz.2

1) Czym jest zakon?
2) Prawodawca i Jego osobowość.
3) Duchowa strona zakonu:
a) odpocznienie siódmego dnia;
b) obrzezanie;
c) dekalog.
4) Życie chrześcijanina w świetle zakonu Chrystusowego:
a) zwyczaje w tym zakresie;
b) nakazy i zakazy.