Wiesław Didoszak – Nie porzucajmy ufności naszej – cz.1

1) Czy jest coś, co Bogu się w nas podoba?
2) Jaką wartość mają przeżycia z Bogiem w naszej przeszłości?
3) Czy w życiu szczerze oddanych Bogu ludzi mogą pojawić się trudności?
4) Dlaczego Saul tak źle skończył?
5) Dlaczego Józef dostąpił chwały i błogosławieństwa?