Anatol Matiaszuk – Nadzieja w listach Piotra – cz.1

1) Jaka jest główna cecha, charakteryzująca Boży lud?
2) Co jest istota nadziei?
3) Co jest podstawą ludzkiej egzystencji?
4) Jakie znaczenie dla naszej nadziei ma fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa?
5) Jaki wpływ na nasze życie ma wyznawany przez nas system wartości?
6) Czy możemy mieć gwarancie, że wytrwamy w wierze?