Edward Pawłowski – Okazywanie szacunku

1) Na czym polega istota szacunku?
2) Złe wyobrażenia na temat postawy szacunku.
3) Co musi się wydarzyć, abyśmy potrafili właściwie szanować innych?
4) Dlaczego powinniśmy używać daru mówienia innymi językami?
5) Czy dyscyplina w zborze jest właściwą rzeczą?
6) W jaki sposób doznać uzdrowienia w sferze okazywania i odbierania szacunku?