Szkółka niedzielna

_

O NAS

_

SZKÓŁKA” CZY „KOŚCIÓŁ DZIECIĘCY” ?

Sympatyczne słowo „szkółka” kojarzy się zborownikom, przede wszystkim z czasem niedzielnego nabożeństwa, podczas którego dzieci idą na swoje cotygodniowe niedzielne zajęcia… I na tym wiedza większości członków „ DOROSŁEGO KOŚCIOŁA” się kończy. Jednak, w tym samym czasie, gdy KOŚCIÓŁ DOROSŁYCH – uczy się jak stosować w życiu Boże zasady, słucha żywego przekazu Słowa i śpiewa pieśni – KOŚCIÓŁ DZIECIĘCY spędza czas bardzo podobnie!

NASZE ZAJĘCIA

Zajęcia szkółkowe odbywają się w niedziele, podczas nabożeństw przy ul. Reymonta 15 w Krakowie, w grupach wiekowych:

grupa 1 – przedszkolna (3-5 lat)

grupa 2 – kl.0-I (6-7 lat)

grupa 3 – kl. II-IV (8-10 lat)

grupa 4 – kl. V-VI (11-12 lat)

grupa 5 – kl. I-II gim. (13-14 lat)

Klasa III gimnazjum i młodzież starsza – mają swoje spotkania w soboty, w godz. 16.30-19, w Kaplicy „Betlejem”, przy ul. Lubomirskiego 7a w Krakowie.

W czasie niedzielnego, półtoragodzinnego spotkania /2 godziny lekcyjne /, ok. godz.9.45 – dzieci zaczynają swój czas od wspólnego uwielbiania pieśnią, by potem, pod czujnym okiem nauczycieli rozejść się na zajęcia do swoich grup. Czas zajęć – to poznawanie Boga i Jego Wielkiej Miłości do swego stworzenia. Dzieci biorą twórczy i czynny udział w zajęciach. Nie tylko słuchają biblijnych opowieści, ale uczą się rozumienia Bożego Słowa i modlitwy; mogą zapytać swych nauczycieli o wszystko czego nie rozumieją i wyrazić swoje zdanie dotyczące omawianych zagadnień.

_

MISJA

_

GŁÓWNY CEL

Z roku na rok, „Szkółka” ma do zrealizowania wcale nie małą misję i stawia sobie wysokie cele! Najważniejszym z nich jest zdobycie serc dzieci dla Jezusa oraz budowa i wzrost Kościoła Dziecięcego.

CO MÓWI BIBLIA?

W Biblii czytamy, że dzieci były bardzo ważne dla Pana Jezusa. Zwracał na nie szczególną uwagę w czasie swego życia i służby na ziemi. W Ewangelii Mat. 19;14; możemy przeczytać:

”  …nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios”.

Słowa te zostały skierowane do uczniów, którzy chcieli odsunąć od niego dzieci; jednak Pan Jezus nie zignorował dzieci ani ich nie pominął; nigdy nie był też zbyt zajęty, aby nie udzielić im czasu i uwagi. Boży Syn wiedział, że dzieci potrzebują zbawienia i odkupienia tak samo jak dorośli.  Przygarniając je do siebie, stał się najlepszym wzorem nauczyciela, który uczy dzieci bliskiej relacji z sobą i prowadzi do Ojca w Niebie.

PODSTAWY NAUCZANIA

Każde dziecko – potrzebuje, tak jak każdy inny człowiek na ziemi, poznać osobę Jezusa Chrystusa i przyjąć ewangelię zbawienia. Służba katechetyczna, dzięki pracy nauczycieli na zajęciach „szkółki” – stara się wypełnić to zadanie poprzez ewangelizację dzieci oraz nauczanie Bożego Słowa. Proces nauczania obejmuje : rozumienie najważniejszych prawd Słowa Bożego i umiejętność zastosowania ich w życiu. Przygotowuje i uczy dziecko podejmowania właściwych wyborów, ze względu na Słowo Boże; podkreśla potrzebę duchowego wzrostu i dojrzałości w życiu każdego chrześcijanina.

Szczegółowe założenia podstawy programowej nauczania katechezy naszego kościoła znajdziemy na stronie internetowej : http://www.katechetyka.pl/

DZIECI „ NA CELOWNIKU”

Dzieci – to przyszłość Kościoła! Będą w przyszłości takie jak je dziś wychowamy! Mając na względzie tak ważny i radosny cel, który przyświeca działaniom „szkółki” – chcemy pamiętać, że:

DZIECI SĄ NA CELOWNIKU BOŻEJ TROSKI I MIŁOŚCI!

Dołóżmy wszelkich starań, by właściwe wychowanie dzieci i inwestowanie w ich rozwój stało się jednym z najważniejszych priorytetów KOŚCIOŁA DOROSŁYCH.

_

KADRA

_

PASJA I CHARAKTER!

Kadrę nauczycieli tworzy kilkanaście osób zaangażowanych w pracę z dziećmi i młodzieżą. Na co dzień wykonują różne profesje, pracują lub zdają egzaminy, lecz wszystkim leży na sercu wychowanie dzieci. Niektórzy, to prawdziwi „wyjadacze” – zarówno ze względu na „staż” pracy w szkółce, jak i poziom zaangażowania. Inni, dopiero wchodzą w arkana tej niełatwej, ale jakże satysfakcjonującej pracy. Wszyscy jednak mają jeden wspólny „mianownik” – kochają dzieciaki, a to co robią, wykonują z prawdziwą PASJĄ! No i każdy z nich ma jeszcze to „coś” … Jeżeli ktoś myśli, że nauczanie w „szkółce” nie wymaga charakteru, to…. grubo się myli !

Tutaj potrzebni są „prawdziwi twardziele” i „ prawdziwe twardzielki”! Ludzie z ugruntowanym /Bożym/ charakterem, którzy potrafią znaleźć się w każdej sytuacji wynikłej w pracy z dziećmi.

Niezbędna cierpliwość i poczucie humoru!

Jeżeli jesteś jednym z nich i posiadasz jeszcze inne, równie imponujące zdolności, zastanów się – czy czasami nie powinieneś zasilić naszych szeregów?

DRZWI SĄ TU DLA CIEBIE OTWARTE.

_

OGŁOSZENIA

_

BRACIA – DO SŁUŻBY!

Mężczyźni – zachęcamy Was do włączenia się w służbę katechetyczną. Naszym dzieciom i młodzieży potrzebne są także męskie wzorce. Potrzebujemy też lidera „uwielbienia”, który „porwał by” serca i umysły naszych dzieci w radosnym wielbieniu Boga.

ASYSTENCI POSZUKIWANI!

Ciągle potrzebni są asystenci nauczycieli- katechetów! Zadaniem asystenta byłaby pomoc nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z dziećmi, głównie w sprawach technicznych i organizacyjnych; np. częściowe przygotowanie pomocy do zajęć; pomoc przy organizacji zabaw i konkursów; przygotowanie sali do zajęć itp.

APEL kierujemy zwłaszcza do młodzieży starszej!

Jest to doskonały sposób do wdrożenia się w ciekawą służbę, okazja do zdobycia nowego doświadczenia i uzyskania wielkiej SATYSFAKCJI ze swojej pracy!

_

WYDARZENIA, CZYLI CO U NAS SŁYCHAĆ?

_


2010 / 2011


  • Nasze zajęcia
  • Robimy kartki świąteczne
  • Boże Narodzenie 2010 – występ dzieci.
  • Turniej Rodzin – „ Czy znasz Dzieje Apostolskie?”
  • IV Ogólnopolski Konkurs Biblijny.
  • Obóz zimowy dzieci w Zakopanem.