Łukasz Konieczny – “Duchowa sinusoida”

Łukasz Konieczny – 12.06.2022 “Duchowa sinusoida” – (nagranie mp3)

1) Czy twoje życie duchowe przypomina sinusoidę?
2) Czy Księga Sędziów jest dzisiaj obrazem twojego życia?
3) Bożym planem jest, aby żyć blisko Boga.
4) Nie módl się tylko o to, aby coś otrzymać, ale aby być blisko Boga.
5) Boża bliskość kosztuje i nie jest za darmo.
6) Boża miłość i Boże zbawienie jest za darmo.
7) Aby doświadczyć głębokości poznania i bliskości Boga, to wymaga wielu poświęceń.
8) Pragnij z całego serca bliskości Boga, a będziesz wolny od powrotu do grzechu.

 

Zapraszamy na nabożeństwo!

godz. 9:30
Nowe Centrum Administracyjne
Budynek “S”, sala teatralna (1. piętro)
ul. Ujastek 1, Kraków