Dominika Nowicka – “Przyjaciel Boga – cz.1”

Dominika Nowicka – 2021-08-08 “Przyjaciel Boga – cz.1” – (nagranie mp3)

1) Czym jest przyjaźń i dlaczego potrzebuje ona czasu?
2) Kim jest przyjaciel Boga?
3) Henoch, Abraham i Mojżesz zostali nazwani przyjaciółmi Boga.
4) Jakie prorocze znaczenie miało imię Metuszelacha, syna Henocha?
5) Abraham wierzył Bogu, a nie tylko wierzył w Boga.
6) Owocem bliskości Boga w życiu Abrahama była miłość braterska.
7) Mojżesz był gotów ponieść każdą cenę, aby Bóg był z Izraelem.
8) W twoim życiu niech najpierw będzie przyjaźń z Bogiem, a potem działanie.