Andrzej Para – “Dzień Pana”

Andrzej Para – 2021-04-11 “Dzień Pana” – (nagranie mp3)

1) Co to jest i jak będzie wyglądał Dzień Pana (JOM JAHWE)?
2) Dwa aspekty Dnia Pana: a) Sąd Boży b) ocalenie i zbawienie.
3) Kto będzie mógł ostać się w Dniu Pana?
4) Celem nauczania Biblii o tym dniu jest, aby obudzić ludzi z duchowego snu, potrząsnąć, przygotować.
5) Czy jesteś gotowy na powtórne przyjście Pana Jezusa?
6) Ludzie żyjący w Bojaźni Bożej są najcenniejszą własnością Boga.
7) Wytrwajmy do końca, niezależnie do czasów, w których żyjemy.