Waldemar Stępień – “Na kim polegasz?”

Waldemar Stępień – 2021-03-07 “Na kim polegasz?” – (nagranie mp3)

1) Czy polegasz na Bogu w każdej sytuacji twojego życia?
2) Czy zdarza ci się polegać tylko na sobie?
3) Jakie błędy popełnił Samson, gdy polegał tylko na sobie?
4) Dlaczego Bóg powiązał siłę Samsona z jego włosami?
5) Jak często zdarza ci się, że robisz to, co we własnych oczach uznajesz za słuszne?
6) Czego nauczył się król Dawid, gdy przeżywał konsekwencje swojego grzechu?
7) Zaufaj Bogu i polegaj na Nim, a On da ci zwycięstwo zamiast porażki.