Ewa Kasperczyk – “Bliskość z Bogiem” – Nabożeństwo prowadzi VIBE

Ewa Kasperczyk – 2021-01-24 “Bliskość z Bogiem” – (nagranie mp3)

1) Czy mamy swoje życiowe rutyny? -(także te dobre, duchowe)
2) Co się dzieje, gdy coś zachwieje naszymi rutynami?
3) Jak w tym wszystkim się odnaleźć?
4) Można wtedy sięgnąć po “duchowe aksjomaty” i ogłaszać prawdy o Bogu.
5) Bóg dopuszcza te sytuacje, abyśmy zapragnęli Jego bliskości.
6) W utartych rutynach, nawet tych duchowych, można zagubić bliskość Boga.
7) Czy trzymasz się kurczowo starych, utartych zwyczajów?
8) Bądź gotowy na przyjęcie nowych rzeczy w nowy sposób w coraz większej bliskości Boga.