Andrzej Para – “Dlaczego rodzic płacze?”

Andrzej Para – 2020-09-06 “Dlaczego rodzic płacze?” – (nagranie mp3)

1) Jak według nas powinien zachować się Bóg, gdy szerzy się zło?
2) Bóg karze człowieka, gdy inne możliwości poprawy zostały wykorzystane.
3) Zanim podejmie jakiekolwiek działania, ostrzega ludzi przed niebezpieczeństwem.
4) Czym są łzy rodzica, gdy widzi upadek swojego dziecka?
5) Oddaj Bogu chwałę, zanim nastąpi duchowa ciemność.
6) W jaki sposób słowa “hesed” i rahamim” opisują miłosierdzie Boga?
7) W miłosierdziu Boga objawiają się wszystkie odcienie miłości.
8) Bóg nigdy nie zapomni o tobie.