Wiola Szczepocka – “Osąd, czy fakty?”

Wiola Szczepocka – 2020-07-26 “Osąd, czy fakty?” – (nagranie mp3)

1) Co ludzie mówią o faktach?
2) Przykład 12 zwiadowców wysłanych do Ziemi Obiecanej.
3) Co może spowodować zła interpretacja faktów?
4) Dlaczego osąd zabija nadzieję?
5) Dlaczego Bóg mówi o dzieciach, które jeszcze nie rozróżniają między dobrem i złem?
6) Co powoduje złe mówienie w naszej relacji z Bogiem?
7) Czy jesteś gotowy zrezygnować ze swojego osądu?
8) Jak zareagujesz na innych, którzy mieli trudną przeszłość?