Wiesław Didoszak – “Problem zastępczy”

Wiesław Didoszak – 2020-07-12 “Problem zastępczy” – (nagranie mp3)

1) Co jest najważniejszą rzeczą, jeśli idzie o patriotyzm?
2) Jakie jest znaczenie przeszłości?
3) Czy przeszłość i tradycja mogą stać się bożkiem?
4) Co zrobić, by posiąść życie wieczne?
5) Jaka jest zależność pomiędzy miłością Boga do człowieka, a miłością człowieka do Boga?
6) Czy wszystkie miłości są właściwe?