Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Kapłańskiej – cz.3 – Prawo czystości

1) Czystość przed Bogiem to kwestia posłuszeństwa Bogu.
2) Czy twoja nieczystość może przenieść się na inną osobę?
3) Czy są nieczystości, które nie wynikają z grzechu?
4) Aspekt fizjologiczny nieczystości.
5) Aspekt sanitarny nieczystości.
6) Aspekt religijny nieczystości.
7) Gdzie w Biblii, poraz pierwszy jest mowa o zwierzętach czystych i nieczystych.
8) Co charakteryzuje zwierzęta czyste i nieczyste?
9) Jak wyglądał obrzęd oczyszczania?
10) W jaki sposób kapłani kwalifikowali i rozpoznawali różne rodzaje trądu?