Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Kapłańskiej – cz.2 – Wyświęcenie kapłanów

1) Obmycie Aarona i jego synów – zostawienie tego co stare i brudne.
2) Ubranie Aarona – nowe szaty, wejście w nowe życie.
3) Namaszczenie Przybytku i sprzętów – uświęcenie.
4) Namaszczenie Aarona – uświęcenie.
5) Ubranie synów Aarona – nowe szaty.
6) Ofiara za grzech – przebaczenie win.
7) Ofiara całopalna – oddanie Bogu chwały.
8) Ofiara namaszczenia – wprowadzenie w urząd.
9) Namaszczenie ucha, ręki, nogi – wezwanie do pracy.
10) Biesiada – utrzymanie, nagroda.
11) Czuwanie (powtórzenie obrzędów) – trwanie w gotowości.