Andrzej Para – Oko za oko, ząb za ząb

Starotestamentowe prawo odwetu nie musi być rozumiane jako prawo zemsty,
ale może być rozumiane jako prawo pokoju. Jest ono, tak naprawdę,
wyrazem Bożego miłosierdzia. Pan Jezus znosi prawo odwetu, zastępując je
prawem miłości – “Słyszeliście…. a Ja wam powiadam” Mat. 5: 38-42.