Wiesław Didoszak – Tysiącletnie Królestwo – cz.2

1) Gdzie nastanie Tysiącletnie Królestwo?
2) Jaki będzie typ rządów w Tysiącletnim Królestwie?
3) Kto będzie rządził z Chrystusem?
4) Kim będą poddani w Tysiącletnim Królestwie?
5) Jakie będą cechy Tysiącletniego Królestwa?
6) Czym jest Tysiącletnie Królestwo dla Pana Jezusa?

Wiesław Didoszak – Przyjście Pańskie – cz.1

1) Jaki jest cel powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa?
2) W jakiej chronologii nastąpią eschatologiczne wydarzenia?
3) Jakie znaki będą towarzyszyły powtórnemu przyjściu Jezusa?
4) Jakie będzie porwanie Kościoła?
5) Wesele Baranka.