Wiesław Didoszak – Zwyciężyć diabła – cz.11 – Wejście w uzdrowienie

1) Biblijny przykład konsekwencji zranienia emocjonalnego,
powstałego w wyniku wykorzystania seksualnego.
2) Jakie mogą być najbardziej powszechne przyczyny zranień emocjonalnych?
3) W jaki sposób postępować w przypadku zranienia?
a) czy wolno mówić o swoich negatywnych emocjach?
b) na czym polega przebaczenie swojemu krzywdzicielowi?
c) na czym polega istota wyznawania swoich grzechów?
d) radość z przyjęcia przebaczenia;

Wiesław Didoszak – Zwyciężyć diabła – cz.9 – Dlaczego mamy problemy?

1) Człowiek jako nosiciel Bożego podobieństwa.
2) Jakie są główne filary, na których zbudowane jest nasze życie?
3) Jakie jest znaczenie negatywnych emocji?
4) Jaki jest wpływ grzechu na nasze podobieństwo do Boga?

Wiesław Didoszak – Zwyciężyć diabła – cz.5 – Nie popełniajcie grzechu

1) Czy człowiek odrodzony może być zniewolony?
2) Relacja pomiędzy duchem, duszą i ciałem?
3) Jakie znaczenie ma uświęcenie?
4) Jakie są powody wchodzenia w grzech?
5) W jaki sposób rozpoznać przyczyny grzechu?