Andrzej Para – Doświadczanie nowych rzeczy

1) Dlaczego niekiedy nasze szczere modlitwy, zanoszone zgodnie z wolą Bożą, nie są wysłuchiwane?
2) Na czym polega opieranie się grzechowi aż do krwi?
3) W jaki sposób być zwycięzcą nad grzechem?
4) Czy Pan Jezus opierał się grzechowi aż do krwi?