Waldemar Stępień – Trudności w odbieraniu błogosławieństwa

1) W jaki sposób możemy pozbyć się swoich trosk?
2) Grzech, jako przeszkoda w odbieraniu błogosławieństwa.
3) Gotowość na przemianę jako warunek współdziałania z Bogiem.
4) Umiejętność rozpoznania zamysłów szatana.
5) Niebezpieczeństwo lekceważenia tego, co otrzymaliśmy od Pana.
6) Jakie jest znaczenie tego, co słuchamy?