Wojciech Włoch – Dni rozpalenia i nadziei – cz.5 – Nadzieja dla Kościoła

1) W jakim sensie można mówić o pozytywności Boga?
2) Na czym polegają nasze ograniczenia?
3) Dlaczego nie powinniśmy wracać do przeszłości?
4) Co powinniśmy przynieść Jezusowi, jeśli chcemy oglądać Jego błogosławieństwo?
5) Dlaczego tak ważną sprawą jest otaczanie się właściwymi ludźmi?

Paweł Sochacki – Dni rozpalenia i nadziei – cz.2 – Charyzmaty w Kościele

1) Kim był Tymoteusz?
2) Jaki był początek służby Tymoteusza w kontekście darów, jakie otrzymał od Pana?
3) Jakiego rodzaju charyzmaty funkcjonują w Kościele?
4) Dlaczego tak ważnym charyzmatem jest modlitwa innymi językami?
5) W jaki sposób rozniecić w sobie na nowo dar łaski?

Andrzej Para – Doświadczanie nowych rzeczy

1) Dlaczego niekiedy nasze szczere modlitwy, zanoszone zgodnie z wolą Bożą, nie są wysłuchiwane?
2) Na czym polega opieranie się grzechowi aż do krwi?
3) W jaki sposób być zwycięzcą nad grzechem?
4) Czy Pan Jezus opierał się grzechowi aż do krwi?

Janusz Szarzec – cz.5 – Co pomaga przyjść przebudzeniu?

1) Jakie są konsekwencje jedności w Kościele?
2) Na czym polega wypełnienie swojej części przymierza?
3) W jaki sposób reaguje Bóg na naszą wierność?
4) Dawanie, które jest miłe Bogu?
5) Uroczystość Wieczerzy Pańskiej.
6) Czy służba Bogu jest czymś miłym?