Kazimierz Sosulski – Boże powołanie w życiu wierzącego

Nabożeństwo z okazji 50-lecia Zboru Betlejem w Krakowie.

1) Refleksje nad historią Zboru Betlejem.
2) Modlitwa dziękczynna, a przywilej zdolności do przebaczania.
3) Znaczenie modlitwy wstawienniczej w codziennym życiu wierzącego.
4) Znaczenie społeczności (koinonia) darowanej nam w Jezusie Chrystusie.
5) Pewność, że Bóg rozpoczął w nas „dobre dzieło”.
6) Boża łaska jako przejaw Bożej przychylności.
7) Modlitwa o rozeznanie i pomnożenie darów duchowych.
8) Obfitowanie w poznaniu, spostrzeganiu i w wrażliwości na innych.

Wiesław Didoszak – Nabożeństwo z okazji 50-lecia Zboru Betlejem

Nabożeństwo z okazji 50-lecia Zboru Betlejem w Krakowie.

1) Referat Pastora – rys historyczny Zboru Betlejem.
2) Podziękowanie w modlitwie wszystkim tym, którzy zostawili trwały ślad w historii Zboru.
3) Zaproszeni goście:
Władysław i Stanisława Sosulscy, Kazimierz i Ludmiła Sosulscy, Zbigniew Sosulski,
Stanisław Głuszek, Maryla Ciszuk (Szwecja).
4) Wyróżnieni zborownicy:
Zofia Kuberska, Florian Smarcewicz, Józef Kajfosz, Józef Koziński, Włodzimierz Demczuk.
5) Życzenia ze zboru z Szwecji (list od Daniela Ciszuka – czyta Maryla Ciszuk).
6) Życzenia od zborów: Skawina, Nowa Huta, Olkusz, Baptyści z Krakowa.
7) Życzenia od Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

Wiesław Didoszak – Dar proroctwa – cz.06

1) Niebezpieczeństwa w służbie proroczej.
2) Zasady poruszania się w służbie:
a) znajomość swoich naturalnych zdolności;
b) znajomość powołania w Ciele Chrystusowym;
c) rozwój w dziedzinie powołania;
d) problem odmawiania;
e) umiejętność spojrzenia na siebie z dystansu.

Wiesław Didoszak – Dar proroctwa – cz.05

1) Ważność służby prorockiej.
2) Różnica pomiędzy urzędem proroka, a prorokowaniem.
3) W jaki sposób powinienem oczekiwać na dary Ducha Świętego?
4) Co jest odznaką dojrzałości chrześcijanina?
5) Czy powinienem ubiegać się o urzędy w Kościele?

Wiesław Didoszak – Dar proroctwa – cz.03

1) Określenie roli daru proroctwa dla Kościoła.
2) Jaki jest cel istnienia Kościoła?
3) Kiedy będziemy w stanie zrealizować plan, jaki Pan ma dla Kościoła?
4) Kto jest największym darem dla Kościoła?
5) Jaka jest natura proroctwa?
6) Kim jest Duch Święty?
7) Jaki jest cel daru proroctwa?