Wiesław Didoszak – Społeczność z braćmi i siostrami jako warunek duchowego wzrostu – cz.1

1) Boży plan dla Kościoła.
2) Czym jest wspólnota?
3) Czy decydując się na wspólnotę będę ograniczony?
4) W jakiej sytuacji będę mógł się optymalnie rozwijać?
5) Jakie znaczenie mają dla nas trudności w relacjach z innymi?
6) Przyczyny frustracji i rozczarowań we wzajemnych kontaktach.
7) Na czym polegają i czym są warstwy ochronne w naszym postępowaniu?

Tatiana Hydzik – Jak aktywnie współpracować z Bogiem w pokonywaniu słabości swojego temperamentu – cz.1

1) Czym jest temperament? Ogólny podział temperamentów.
2) Charakterystyka rodzajów temperamentów (słabości i zalety)
3) Do jakiego stopnia potrafimy się zmieniać?
4) W jaki sposób możemy odnieść zwycięstwo nad swoją starą naturą?
5) Jak mieć dobre relacje z najbliższymi?