Andrzej Dziadowiec – Gościnności nie zapominajcie

1) Jak wyglądała gościnność w czasach starożytnych na przykładzie Abrahama i Lota?
2) Co Bóg myśli o gościnności?
3) Gościnność w relacji Nowego Testamentu.
4) Co jest fundamentem gościnności?
5) Czy jest dzisiaj możliwe gościć aniołów?

Andrzej Dziadowiec – Używanie i nadużywanie języka

1) Na czym polega różnica pomiędzy porozumiewaniem się, a świadomym używaniem mowy?
2) Związek mowy z pobożnością.
3) Jaki jest zasięg i moc oddziaływania mowy?
4) Jaki jest związek naszych słów z przyszłym sądem?
5) Problem kłamstwa i plotkarstwa.
6) W jaki sposób możemy uzdrowić swoją mowę?

Marian Biernacki – Prawdziwa pobożność

1) Biblijne znaczenie pobożności.
2) Pobożność w życiu Pana Jezusa.
3) Kto potrafi zrozumieć tajemnicę pobożności?
4) Czym jest prawdziwa pobożność?:
a) pobożność wyrażona w ciele;
b) pobożność przejawiana w duchu;
c) pobożność w kontekście służby aniołów;
d) na czym polega dostępność pobożności?
e) prawdziwa pobożność na co dzień;
f) ile czasu musi upłynąć zanim staniemy się pobożni?

Wiesław Didoszak – Nie porzucajmy ufności naszej – cz.2

1) Czy jesteśmy w stanie być podobni do Pana Jezusa?
2) Przykład wierności i posłuszeństwa apostoła Pawła mimo trudności doświadczeń.
3) Czy w doświadczeniach możemy być zwycięzcami?
4) Czy musimy obawiać się prześladowań?

Wiesław Didoszak – Nie porzucajmy ufności naszej – cz.1

1) Czy jest coś, co Bogu się w nas podoba?
2) Jaką wartość mają przeżycia z Bogiem w naszej przeszłości?
3) Czy w życiu szczerze oddanych Bogu ludzi mogą pojawić się trudności?
4) Dlaczego Saul tak źle skończył?
5) Dlaczego Józef dostąpił chwały i błogosławieństwa?

Michał Hydzik – Przekazanie duchowego dziedzictwa

Kazanie z okazji inauguracji Krakowskiego Seminarium Biblijnego.
1) Wstęp – nakreślenie aktualnej sytuacji w Kościele w Polsce.
2) Dziedzictwo w sferze społecznej i fizycznej.
3) Sytuacja w Izraelu w czasach Eliasza.
4) Wzloty i upadki w służbie Eliasza.
5) Dlaczego Bóg wybrał Elizeusza na następce Eliasza?
6) Jakim musi być człowiek, aby odziedziczyć błogosławieństwo duchowego dziedzictwa?