Mieczysław Kwiecień – O Abrahamie – cz.2

1) Jakie są konsekwencje niewłaściwych sojuszy?
2) Kim jest Melchisedek?
3) Na czym polega wzrost w wierze?
4) Czym jest przymierze z Bogiem?
5) Jakie mogą być konsekwencje naszego nieposłuszeństwa względem Boga?
6) Dlaczego Bóg zmienił imię Abrama i Saraj?

Mieczysław Kwiecień – O Abrahamie – cz.1

1) Pochodzenie Abrahama.
2) Czy po swoim nawróceniu możemy jeszcze coś otrzymać od Boga?
3) Jakie problemy miał Abraham po swoim nawróceniu?
4) Jakie jest znaczenie posłuszeństwa w życiu wierzącego?
5) Kto może być autorytetem w życiu wierzącego?

Wiesław Didoszak – Ewangelizacja – cz.4 – Śmiertelność wśród nowonarodzonych

1) „Powikłania ciążowe”:
a) niezrozumienie Słowa Bożego;
b) brak dobrego systemu odpornościowego;
c) urazy przedporodowe;
d) przedwczesny poród;
2) „Urazy około porodowe”:
a) konflikt serologiczny;
b) wąska miednica;
c) nieprzecięta pępowina;
3) Brak ojców.     4) Zły pokarm.
5) Zła higiena.     6) Złe metody wychowywania.

Wiesław Didoszak – Ewangelizacja – cz.3 – Czy można się jej nauczyć?

1) Osobiste poznanie Jezusa Chrystusa.
2) Znaczenie uświęconego życia.
3) Właściwe rozumienie sytuacji grzesznika.
4) Znaczenie modlitwy w ewangelizacji.
5) Znaczenie praktycznej wiedzy na temat ewangelizacji.