Wiesław Didoszak – Wierność w relacjach międzyludzkich – cz.2

1) Sukces sprawdzianem naszej wierności.
2) Dlaczego ludzie walczą z innymi?
3) W jaki sposób powinniśmy postępować z tymi, którzy występują przeciwko nam?
4) Wierność w sposunku do ludzi jako warunek bliskiej społeczności z Bogiem.

Wiesław Didoszak – Wierność w małym – cz.1

1) Co jest warunkiem doświadczania radości w życiu?
2) Jakie warunki należy spełnić, aby być dobrym szafarzem?
3) Dawid, jako przykład wiernego sługi.
4) Co pociąga za sobą wierność w małych rzeczach?
5) W jaki sposób odróżnić fałszywą i prawdziwą wierność?

Paweł Sochacki – List do Filemona

1) Kim był Filemon i Onezym?
2) Jakie znaczenie mają nasze złe czyny popełnione przed nawróceniem?
3) W jakich okolicznościach możemy być owocni dla Pana?
4) Ewangelia w praktycznym życiu na przykładzie apostoła Pawła i Filemona.