Wiesław Didoszak – Walka z lękiem – cz.1

1) Sytuacje zagrożeń odsłaniają nasze fundamenty i ujawniają naszą filozofię poczucia bezpieczeństwa.
2) Bądź po właściwej stronie kryzysu.
3) Walka z lękiem polega na zaufaniu Panu i powierzeniu się Mu.
4) Jeśli lęk jest natury duchowej, to daj odpór diabłu.
5) Naszym ziemskim powołaniem jest pokój, a ostatecznym przeznaczeniem życie wieczne z Chrystusem.

Wiesław Didoszak – Wyzwania ponad siły

1) Każdy z nas jest do czegoś powołany.
2) Powołanie jest daną nam przez Boga możliwością uczynienia nas lepszymi i potrzebnymi.
3) Negatywne doświadczenia nie są po to, aby nas powstrzymać od wypełnienia powołania!
4) Doświadczenia są po to, aby nas wypróbować i wzmocnić naszą zależność od Boga.
5) Najważniejszą daną nam obietnicą jest to, że Pan jest z nami.
6) Miłość jest spójnią doskonałości.
7) Ostatecznie, zwycięstwo jest naszym powołaniem.