Kazimierz Sosulski – Rozumna wiara

1) Czy prawdziwa wiara zadaje pytania?
2) Czy prawdziwa wiara może być ślepa?
3) Jaka jest waga rozumienia Słowa Bożego?
4) W jakim celu mamy być pouczani przez Pana?

Kazimierz Sosulski – Zakon litery i ducha – cz.2

1) Czym jest zakon?
2) Prawodawca i Jego osobowość.
3) Duchowa strona zakonu:
a) odpocznienie siódmego dnia;
b) obrzezanie;
c) dekalog.
4) Życie chrześcijanina w świetle zakonu Chrystusowego:
a) zwyczaje w tym zakresie;
b) nakazy i zakazy.

Kazimierz Sosulski – Jak interpretować Pismo Święte? – cz.1

Konferencja dla duchownych w Woli Piotrowej
1) Czym jest hermeneutyka?
2) Podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym.
3) W jaki sposób zrozumieć Pismo Święte?
4) W jaki sposób interpretować Pismo Święte?
5) Praktyczne przykłady.
6) Jak interpretować Stary Testament?
7) Błędy w przekładach Biblii.
8) Interpretacja zwyczajowa.
9) Odpowiedzi na pytania (Edward Czajko)
– kim są aniołowie, występujący w siedmiu zborach z Ob.Jana?
– kwestia przewodnictwa
– kwestia powołania do służby
10) Odpowiedzi na pytania (Kazimierz Sosulski)
– problem nakrywania głów
– postawa w modlitwie
– obyczaje w Biblii
– problem tradycji w zborach