Kazimierz Sosulski – Rozumna wiara

1) Czy prawdziwa wiara zadaje pytania?
2) Czy prawdziwa wiara może być ślepa?
3) Jaka jest waga rozumienia Słowa Bożego?
4) W jakim celu mamy być pouczani przez Pana?

Kazimierz Sosulski – Życie człowieka nowonarodzonego

1) W jaki sposób walczyć z grzechem?
2) Pułapki demoniczne.
3) Wpływy demoniczne
4) Przyczyny popadania pod wpływy demoniczne.
5) Konsekwencje nawrócenia:
– wolność
– wydawanie owocu

Kazimierz Sosulski – Zakon litery i ducha – cz.2

1) Czym jest zakon?
2) Prawodawca i Jego osobowość.
3) Duchowa strona zakonu:
a) odpocznienie siódmego dnia;
b) obrzezanie;
c) dekalog.
4) Życie chrześcijanina w świetle zakonu Chrystusowego:
a) zwyczaje w tym zakresie;
b) nakazy i zakazy.