Spotkania z Izraelem c.d.

We wtorek 21 marca o godz. 18.45
zapraszamy na kolejne “Spotkanie z Izraelem”.
Kaplica Betlejem, /ul. Lubomirskiego 7a/.

Następne po nim “Spotkanie z Izraelem” odbędzie się 28 marca.

Historia Ismaela

W piątek 17 marca o godz. 19.00
zapraszamy na kolejny wykład z cyklu
Historie z Księgi Rodzaju – temat: Historia Ismaela.
Wykłady na podstawie Biblii, archeologi, historii, mitologii.

Kaplica Betlejem /ul. Lubomirskiego 7a/

Skarb w glinianym naczyniu

W niedzielę 12 marca o godz. 10.00
zapraszamy na nabożeństwo z przesłaniem pt.
Skarb w glinianym naczyniu.

Kraków, ul. Reymonta 15

Oto twój Król przychodzi

W piątek, 10 marca o godz. 19.00
zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu:
rozmowy przy szabatowych świecach;
tematem będzie omawianie święta Purim.

Kaplica Betlejem  /ul. Lubomirskiego 7a/

Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes