Zaproszenie na spotkania z Danielem Gruberem w Krakowie i w Lanckoronie

Uwaga ważne wydarzenie!

Misja EnChristo – katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan.

23 -25 października 2018 r. 19:00-21:00

WIECZORY Z BOGIEM IZRAELA

„Czyja jest Ziemia?”

  • Rządy
  • Narody
  • Granice
  • Imigracje
    – w biblijnej perspektywie
Kraków
Sala teatralna Szkoły Podstawowej 164 SS. Nazaretanek;
ul. M.B. Wysłouchów 28

Jesteśmy wdzięczni Bogu za Izrael, w którym znajdują się korzenie naszej wiary. Za sprawą Izraela, którego sobie wybrał, Izrael uświadamia upadłym narodom, że jest Jeden Bóg.
Bóg objawił siebie jakim jest i jakie są Jego zamiary względem człowieka. Oznajmił człowiekowi jakie są Jego standardy, którymi chce abyśmy żyli, Jemu się podobali. Aby w mocy Ducha na nowo mogła powracać obecność i chwała Boża pośród Ludu Bożego.

Zapraszamy na cykl spotkań z Danielem – głęboko wierzącym w Jezusa Żydem, aby na nowo uświadomił nam objawione przez Boga standardy w kwestiach, którymi dzisiaj żyjemy. Pomoże nam to na nowo odnaleźć się pośród zawirowań współczesnego świata.
Rejestracja (formularz poniżej) daje gwarancję dobrych miejsc na sali poza kolejnością zgłaszania się.
Koszt rejestracji 10 zł (44 1020 2892 0000 5102 0626 9791)
Na wydarzeniu zbierana będzie kolekta na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia.
Ps. Spotkania te stanowią ciąg dalszy cyklu podejmującego kwestie istotne w życiu publicznym:małżeństwa i rozwodu, sądów i sprawiedliwości oraz pieniędzy i podatków. 

Misja EnChristo – katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan.

Lanckorona, 26-28 października 2018 r.

Weekend mesjański

Bóg jest niezmienny

  • Początkiem Jego Miłość!
  • Jego Sąd Końcem!

Oto fundamentalne pytanie jakie staje przed każdym wierzącym, który spotyka się z Bogiem Starego i Nowego Przymierza: jak jest to możliwe, aby był to Jeden i ten sam, nie podlegający zmianie Bóg?! Jakim sam siebie przedstawia na kartach Pisma, a jakim myśmy Go uczynili przedstawiając Go na miarę naszych wyobrażeń?

Zapraszamy na fascynujący weekend, aby zmierzyć się z tym, co Bóg sam mówi o sobie. Jakim Bóg jawi się sercu Żyda głęboko wierzącego Jezusowi, wierzącego który pragnie całe swoje życie oprzeć na Słowie Bożym!

Prowadzący: Daniel

Koszt Weekendu: 190 PLN

+ Kolekta na potrzeby pokrycia kosztów wydarzenia w trakcie weekendu

Miejsce: Dom Misji Enchristo, Brody 361, Lanckorona

Zapisy poprzez formularz: https://goo.gl/forms/aZ6I3d7SAn2QoVpz1