Mosty łączące przeszłość z teraźniejszością

Zaproszenie na spotkania w Krakowie w temacie ” Mosty łączące przeszłość z teraźniejszością” w dniach 13 i 15 września 2019r
Więcej informacji na plakacie.

Zaproszenie na spotkania z Danielem Gruberem w Krakowie i w Lanckoronie

Uwaga ważne wydarzenie!

Misja EnChristo – katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan.

23 -25 października 2018 r. 19:00-21:00

WIECZORY Z BOGIEM IZRAELA

„Czyja jest Ziemia?”

  • Rządy
  • Narody
  • Granice
  • Imigracje
    – w biblijnej perspektywie
Kraków
Sala teatralna Szkoły Podstawowej 164 SS. Nazaretanek;
ul. M.B. Wysłouchów 28

Jesteśmy wdzięczni Bogu za Izrael, w którym znajdują się korzenie naszej wiary. Za sprawą Izraela, którego sobie wybrał, Izrael uświadamia upadłym narodom, że jest Jeden Bóg.
Bóg objawił siebie jakim jest i jakie są Jego zamiary względem człowieka. Oznajmił człowiekowi jakie są Jego standardy, którymi chce abyśmy żyli, Jemu się podobali. Aby w mocy Ducha na nowo mogła powracać obecność i chwała Boża pośród Ludu Bożego.

Zapraszamy na cykl spotkań z Danielem – głęboko wierzącym w Jezusa Żydem, aby na nowo uświadomił nam objawione przez Boga standardy w kwestiach, którymi dzisiaj żyjemy. Pomoże nam to na nowo odnaleźć się pośród zawirowań współczesnego świata.
Rejestracja (formularz poniżej) daje gwarancję dobrych miejsc na sali poza kolejnością zgłaszania się.
Koszt rejestracji 10 zł (44 1020 2892 0000 5102 0626 9791)
Na wydarzeniu zbierana będzie kolekta na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia.
Ps. Spotkania te stanowią ciąg dalszy cyklu podejmującego kwestie istotne w życiu publicznym:małżeństwa i rozwodu, sądów i sprawiedliwości oraz pieniędzy i podatków. 

Misja EnChristo – katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan.

Lanckorona, 26-28 października 2018 r.

Weekend mesjański

Bóg jest niezmienny

  • Początkiem Jego Miłość!
  • Jego Sąd Końcem!

Oto fundamentalne pytanie jakie staje przed każdym wierzącym, który spotyka się z Bogiem Starego i Nowego Przymierza: jak jest to możliwe, aby był to Jeden i ten sam, nie podlegający zmianie Bóg?! Jakim sam siebie przedstawia na kartach Pisma, a jakim myśmy Go uczynili przedstawiając Go na miarę naszych wyobrażeń?

Zapraszamy na fascynujący weekend, aby zmierzyć się z tym, co Bóg sam mówi o sobie. Jakim Bóg jawi się sercu Żyda głęboko wierzącego Jezusowi, wierzącego który pragnie całe swoje życie oprzeć na Słowie Bożym!

Prowadzący: Daniel

Koszt Weekendu: 190 PLN

+ Kolekta na potrzeby pokrycia kosztów wydarzenia w trakcie weekendu

Miejsce: Dom Misji Enchristo, Brody 361, Lanckorona

Zapisy poprzez formularz: https://goo.gl/forms/aZ6I3d7SAn2QoVpz1

Pascha – Zaproszenie do świętowania Paschy w Krakowie w dn. 24 marca 2018r

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc bardzo prosimy o rejestrację do 19 marca poprzez poniższy formularz:

Formularz rejestracyjny

Osoby zgłaszające się prosimy również o wpłatę 30 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych na konto Fundacji Polania:
52 2490 0005 0000 4530 3418 5438 (Alior Bank)
Tytułem: Pascha 2018 – Imię i Nazwisko

List do ambasady Izraela w Warszawie – Słowa wsparcia

Szanowna Pani Ambasador

W imieniu wiernych Kościoła Zielonoświątkowego „Betlejem” w Krakowie, pragnę zwrócić się do Pani z wyrazami wsparcia.

Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałego ostatnio kryzysu pomiędzy naszymi narodami. Jesteśmy głęboko zasmuceni i zawstydzeni niewłaściwymi postawami niektórych naszych rodaków.

W obliczu takich zachowań jeszcze bardziej doceniamy wagę wzajemnego szacunku, wrażliwości i pokory.

Modlimy się, aby ten kryzys stał się możliwością do przebaczenia, uzdrowienia i głębszego, niż dotąd, pojednania między nami.

Życzymy sił i Bożej mądrości w pełnieniu misji, której się Pani podjęła.

Szabat Szalom