Kapitan Wille

Podczas przesłania do dzieci i do starszych pastor zabrał wszystkich w niesamowitą podróż biblijnego Jonasza.

więcej…Kapitan Wille

Pascha

Pascha (z języka aramejskiego) oznacza dosłownie „przejście”. Jest to święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej.
Wydarzenia mające wówczas miejsce są piękną zapowiedzią ofiary Jezusa. Tak, jak znakiem ocalenia dla Izraela była krew baranka, tak od czasu Golgoty ocaleniem dla każdego z nas jest krew Jezus Chrystusa.

więcej…Pascha

Chrzest wiary

Chrzest w Kościele Zielonoświątkowym jest chrztem wiary. Jest on znakiem wspólnoty z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, znakiem wszczepienia w Chrystusa i przebaczenia grzechów. Chrzest jest wykonywany w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego przez zanurzenie w wodzie.

więcej…Chrzest wiary

Małżeństwo

Według Biblii małżeństwo zostało ustanowione przez Boga w akcie stworzenia. Może ono być zawarte tylko miedzy jednym mężczyzną i jedną kobietą. Nie może być zawarte między bliskimi krewnymi. Celem małżeństwa jest zarówno prokreacja, przekazywanie daru życia następnemu pokoleniu, jak i wspólnota oraz pomoc wzajemna. Zasadą małżeństwa jest jego nierozerwalność.

więcej…Małżeństwo

Piknik

Kościół Pański to ludzie prawdziwie żyjący z Bogiem. Jesteśmy Jego
Kościołem gdy się zgromadzamy w swoich kaplicach, gdy jesteśmy
w naszych domach i gdy odpoczywamy w plenerze…

więcej…Piknik