Wspaniałe miejsce

16 grudnia, o godz. 18.00 odbędzie się wykład naukowo – biblijny: “Wspaniałe miejsce”.

Aby nasza planeta była tak przyjaznym mieszkaniem dla ludzi, konieczne jest harmonijne współdziałanie wielu różnorodnych czynników. Jest rzeczą niemożliwą, aby wszystkie one działały w  pożądany sposób przypadkowo. Wykładowcą będzie dr Józef Kajfosz

Wieści z Ugandy

Na spotkaniu 9 grudnia,  o godz. 18.00 Magda Góral opowie o swej wyprawie misyjnej do Ugandy; po spotkaniu zapraszamy na „godzinę chwały”

Spotkanie dla seniorów

3 grudnia, o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie wszystkich w godnym wieku. Przyprowadźmy ze sobą także swoich przyjaciół i znajomych.

Przebudzenie zaczyna się ode mnie

Tęsknisz za zmianami? My również! Zatem przyjdź na spotkanie 2 grudnia, o godz. 18.00, kiedy będzie wygłoszone kazanie pt. „Przebudzenie zaczyna się ode mnie”.

Projekt Filip

26 listopada w godz. 10.00 – 15.30 zapraszamy na seminarium poświęcone ewangelizacji. „Projekt Filip” jest skutecznym, bardzo praktycznym narzędziem, pomagającym w indywidualnej ewangelizacji.

Dowiesz się i nauczysz między innymi:

  • jak nawiązywać i utrzymywać relacje
  • jak zaprosić do czytania Biblii
  • jak poprzez wspólne rozważanie Słowa Bożego przekazywać ewangelię i prowadzić w dalszym duchowym wzroście
  • jak po raz pierwszy zaprosić do kościoła
  • jak pozbyć się strachu i unikać błędów, często popełnianych w ewangelizacji

Możesz nie przyjść – i nic się nie zmieni, albo wziąć udział i uratować wielu!

W trakcie seminarium będzie przerwa na herbatę, kawę i ciepły posiłek.

Znowu modlimy się o siebie nawzajem!

25 listopada o godz. 18.00 będziemy się modlić o nasze potrzeby. Jeśli pragniesz chrztu w Duchu Świętym, jeśli jesteś chory, jeśli przechodzisz przez trudności lub potrzebujesz jakiegokolwiek innego duchowego wsparcia – przyjdź,  Bóg będzie działał! Jesteś także potrzebny by się modlić o innych!

Być jak orzeł

18 listopada o godz. 18.00 odbędzie się wykład na podstawie fragmentu z księgi Izajasza 40,31: „Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają”. Zapraszamy.

Wieża Babel a czasy współczesne

11 listopada, godz. 18.00 – „Wieża Babel a czasy współczesne”. Dlaczego budowano wieżę Babel? Jaki był ukryty duchowy cel tego dzieła? Dlaczego Pan zareagował tak szybko i tak stanowczo? Czy potrafimy zauważyć we współczesnym świecie podobne zachowania? Jaki to ma związek z czasami ostatecznymi? Czy wierzysz, że Bóg potrafi zareagować równie szybko i stanowczo we współczesnych czasach?

Po wykładzie zapraszamy na „godzinę chwały”, w czasie której będziemy się modlić o Polskę. Miłym akcentem spotkania będzie coś na słodko (można też oczywiście samemu przynieść coś na wspólny stół).

Wzajemne usługiwanie

Jeśli pragniesz chrztu w Duchu Świętym, jeśli jesteś chory, jeśli przechodzisz przez trudności lub potrzebujesz jakiegokolwiek innego duchowego wsparcia – przyjdź w piątek 28 października o godz. 18.00. Będziemy się modlić o siebie nawzajem. Bóg będzie działał!

Znowu chrzest!

21 października o godz. 16.30 odbędzie się pierwsze spotkanie dla katechumenów. Jak dobrze jest podążać za Panem.