Kalendarium

„Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję  za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego…” (List do Filipian 3, 7-8).

Spotkania i nabożeństwa w maju

5 maja, godz. 17.30 – katechumenat

5 maja, godz. 19.00 – nabożeństwo poprowadzi młodzież

7 maja, godz. 10.00  – nabożeństwo główne z Wieczerzą Pańską (o godz. 9.30 – modlitwa o kościół)

12 maja, godz. 17.30 – katechumenat

12 maja, godz. 19.00 – spotkanie uwielbiające

14 maja, godz. 10.00  – nabożeństwo główne (o godz. 9.30 – modlitwa o kościół)

19 maja, godz. 17.30 – katechumenat

19 maja, godz. 19.00 – oto twój Król przychodzi – rozważania przy szabatowych świecach c.d.

21 maja, godz. 10.00 – nabożeństwo główne (o godz. 9.30 – modlitwa o kościół)

24 maja, godz. 18.00 – spotkanie dla kobiet

26 maja, godz. 17.30 –katechumenat

26 maja, godz. 19.00 – rozgryzamy Pismo Święte: 1 List do Tesaloniczan, cz. 3

28 maja, godz. 10.00 – nabożeństwo główne (o godz. 9.30 – modlitwa o kościół)

Zachęcamy do brania udziału w ewangelizacjach organizowanych przez Krakowski Kościół Uliczny: każda sobota o godz. 18.00 oraz każda niedziela o godz. 17.30 przed wejściem do Galerii Krakowskiej od strony ul. Pawiej

Zachęcamy do uczestnictwa w “Spotkaniach z Izraelem” we wtorek dwa razy w miesiącu. Wtedy poznajemy kulturę i historię Izraela, odkrywamy również korzenie naszej wiary. Dokładne daty będą podawane na bieżąco w ogłoszeniach niedzielnych i na stronie internetowej kościoła.

Nasi solenizanci w maju: 1 – Bogusława Brojacz, 2 – Halina Radwan, 2 – Jadwiga Maciuszek, 2 – Maciej Oleksyk, 3 – Anna Paryła, 3 – Piotr Gacek, 6 – Grzegorz Małek, 6 – Marta Czubak, 14 – Jerzy Koziński, 15 – Piotr Grosiak, 19 – Jolanta Lachowicz, 21 – Łukasz Szczurek, 21 – Paweł Osieczko, 23 – Wojciech Pacuła, 24 – Ireneusz Czubak, 24 – Joanna Dziurdzia, 24 -Rafał Żukowski, 25 – Bogumiła Karczewska-Abratowska, 30 – Danuta Sowula, 31 – Maria Gadziała – solenizantom życzymy wszelkiego dobra

Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes