Kalendarium

„Radujcie się w Panu zawsze! Powtarzam: Radujcie się! (List do Filipian 4, 4)).

Spotkania i nabożeństwa w październiku

2 października, godz. 18.45 – spotkanie z Izraelem

4 października, godz. 19.00 – spotkanie modlitewne

5 października, godz. 18.00 – spotkanie młodzieżowe

7 października, godz. 10.00 – nabożeństwo główne z Wieczerzą Pańską

7 października, godz. 16.00 – kawa ze słodkościami w Centrum Chrześcijańskim ze świeżo zamontowanymi oknami i drzwiami. Zapraszamy całą betlejemską wspólnotę oraz jej przyjaciół /róg ul. Krzywda i Wodnej/

9 października, godz. 18.45 – spotkanie z Izraelem, c.d.

10 października, godz. 18.00 – Impact – spotkanie „młodych dorosłych” /powakacyjna inauguracja/

11 października, godz. 19.00 – głodny odpowiedzi? /rozpoczynamy nowy cykl spotkań przy kolacji, kiedy będzie przestrzeń  do zadawania pytań anonimowo przed spotkaniem lub na forum trakcie kolacji/

12 października, godz. 18.00 – spotkanie młodzieżowe

14 października, godz. 10.00 – nabożeństwo główne

18 października, godz. 19.00 – spotkanie z gośćmi ze Stanów

19 października, godz. 18.00 – spotkanie młodzieżowe

21 października, godz. 10.00 – nabożeństwo główne

24 października, godz. 18.00 – spotkanie modlitewne kobiet

25 października, godz. 19.00 – Historie z Księgi Wyjścia, c.d.

26 października, godz. 18.00 – spotkanie młodzieżowe

28 października, godz. 10.00 – nabożeństwo główne

 

Uwaga! dotychczasowe spotkania piątkowe są przeniesione na czwartek

 

Zachęcamy do brania udziału w ewangelizacjach organizowanych przez Krakowski Kościół Uliczny: każda sobota o godz. 18.00 oraz każda niedziela o godz. 17.30 przed wejściem do Galerii Krakowskiej od strony ul. Pawiej

 

Zachęcamy do uczestnictwa w „Spotkaniach z Izraelem” we wtorek, zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Wtedy poznajemy kulturę i historię Izraela, odkrywamy również korzenie naszej wiary. Dokładne daty będą podawane na bieżąco w ogłoszeniach niedzielnych i na stronie internetowej kościoła.