Kalendarium

„Nowe Jeruzalem: „Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek. A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek” (Objawienie Jana 21,22-23).

W okresie wakacyjnym nabożeństwa odbywają się:

w piątki, godz. 19.00 (ul. Lubomirskiego 7a)

w niedziele, godz. 10.00 (ul. Reymonta 15)

piątek, 7 lipca, godz. 19.00 – Historie z Księgi Rodzaju, c.d.

piątek, 25 sierpnia, godz. 19.00 – Historie z Księgi Rodzaju, c.d.

piątek, 21 lipca, godz. 19.00 – Rozgryzamy Pismo Święte: 1 List do Tesaloniczan , cz. 5

piątek, 11 sierpnia, godz. 19.00 – Rozgryzamy Pismo Święte: 1 List do Tesaloniczan , cz. 6


Modlitwa o Kraków: piątek 14 lipca oraz 4 sierpnia, godz. 19.00

Serdecznie zapraszamy

Nasi solenizanci lipcu: 4 – Barbara Wysowska, 4 – Józefa Orlik, 4 – Czesław Kwiatkowski, 5 -Andrzej Witek, 8 – Marek Dziurdzia, 9 – Marta Szkudelska, 12 – Grzegorz Dziurdzia, 14 -Dominik Tomczyk, 15 – Agnieszka Szczurek, 20 – Tomasz Pieczara, 21 – Grażyna Para, 21- Małgorzata Dziurdzia, 21 – Paweł Wysocki, 23 – Marta Grosiak, 26 – Tomasz Stępień, 28 – Czesława Żukowska, 29 – Magdalena Młynek, 31 – Lucyna Pacuła

w sierpniu: 5 – Krystyna Zębala, 6 – Wioleta Szczepocka, 11 – Zbigniew Gadziała, 13 – Joanna Sularz, 16 – Barbara Dąbrowska, 16 – Grażyna Mikołajska, 16 – Jacek Żołnierczyk, 17 – Jacek Oleksyk, 17 – Marek Durlak, 21 – Dorota Jurek, 22 – Bartosz Pacuła, 22 – Marek Matuszczak, 24 – Barbara Gacek

Wszystkim solenizantom życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa

Powered by Wordpress | Designed by Elegant Themes