Nabożeństwo dziękczynne – 2021-01-03 Dziękczynienie za 2020r

Bracia i siostry ze Zboru Betlejem – 2021-01-03 Dziękczynienie za 2020r – (nagranie mp3)

1) Zachęta do trwania w Bogu, dla którego wiele znaczymy.
2) Jeśli chcesz być drzewem wydającym wiele owoców, to zapuść głębiej korzenie.
3) Dziękczynienie za zbawienie, za zmiany w życiu, … i za odwagę.
4) Dziękczynienie, że Bóg strzeże mojego wejścia i wyjścia.
5) Dziękczynienie za opiekę, za wsparcie finansowe i za nowe mieszkanie.
6) Dziękczynienie, że Bóg wspiera w czasie choroby i pobytu w szpitalu.
7) Dziękczynienie, że był to rok życia otoczonego Bożą ochroną.
8) Dziękczynienie za zawarcie związku małżeńskiego i za oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka.
9) I za wiele innych rzeczy i wydarzeń.