Wiesław Didoszak – „Dotrzeć do Jego tajemnic – cz.2”

Wiesław Didoszak – 2020-11-22 „Dotrzeć do Jego tajemnic – cz.02” – (nagranie mp3)

1) Duchowe odrodzenie zaproszeniem do wyjątkowych zmian.
2) Czym jest bałwochwalstwo?
3) Jakie jest podłoże bałwochwalstwa?
4) Na czym polega zazdrość Boga?
5) Ogniste piece w naszym życiu.
6) Zagraj w wyższej lidze.