Dominik Tomczyk – „Biblia i Talmud – o dobroczynności”

Dominik Tomczyk – 2020-11-15 „Biblia i Talmud – o dobroczynności” – (nagranie mp3)

1) Jak Żydzi rozumieli dobroczynność? Na czym ona polega?
2) Dlaczego ludzie uważają, że Żydzi są najbogatszymi ludźmi na świecie?
3) Talmud pokazuje, co to znaczy być dobroczynnym i dzielić się tym, co Bóg nam daje.
4) Z czym się nam kojarzy symbol „spichlerza”?
5) Czynienie dobra jest solą dla twoich pieniędzy. Czynienie dobra chroni je przed utratą.
6) Ludzie, którzy dają i błogosławią innych, będą zasiadać na wieki z Bogiem dlatego, że udzielają miłosierdzia dla drugiego człowieka.
7) Co znaczą hebrajskie słowa „cedaka” i „micwa”?
8) Posiejecie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość. Miłosierdzie jest siewem, a dobre uczynki są żniwem.