Wiesław Didoszak – „Dotrzeć do Jego tajemnic – cz.1”

Wiesław Didoszak – 2020-10-25 „Dotrzeć do Jego tajemnic – cz.1” – (nagranie mp3)

1) Dlaczego Bóg nazwał swoim sługą kogoś, kto zburzył Jerozolimę i uprowadził Jego lud?
2) Dlaczego niekiedy trudno zrozumieć Boga?
3) Dramaturgia w relacji z Bogiem.
4) I ty możesz być do zadań specjalnych.
5) Spotkania z Bogiem.
6) Jakie są konsekwencje braku zrozumienia tego, co mówi Bóg?
7) Chrystus – przykład słuchania, rozumienia i posłuszeństwa.