Nabożeństwo niedzielne – (transmisja na żywo) 2020-07-05 Łukasz Konieczny – Relacje między Starym i Nowym Testamentem

Łukasz Konieczny – 2020-07-05 „Relacje między Starym i Nowym Testamentem”

1) Dwie prawdy, które warto wiedzieć, czytając Biblię:
– Bóg jest dobry;
– Słowo Boże się nie myli;
2) To co wydaje się nam sprzeczne, jest pozorne.
3) Biblia sama tłumaczy i wyjaśnia inne fragmenty.
4) Bóg z czasem pokazuje nam więcej.
5) W jaki sposób zachęcałeś niewierzących do czytania Biblii?
6) Jezus Chrystus jest kluczową osobą w całej Biblii.
7) Prawo ze Starego Testamentu prowadzi nas do Jezusa.