Ireneusz Czubak – „Wysłani dla samych siebie”

Ireneusz Czubak – 2020-06-28 „Wysłani dla siebie samych”

1) Czy my jesteśmy dzisiaj posłani?
2) Na czym polegała idea posłania 12 zwiadowców do Ziemi Obiecanej?
3) Czego zabrakło 10 zwiadowcom?
4) Izrael miał zobaczyć, jak wielki jest Bóg, który wprowadzi ich do Ziemi Obiecanej.
5) Innych 12 wysłanników – 12 uczniów posłanych przez Jezusa.
6) Pochodzenie słowa „Szeliach – Apostoł”.
7) Dlaczego imię Jeszua (Jozue), a nie Hoszea?
8) Męskie rozmowy Boga z Mojżeszem.