Post i modlitwa – tydzień drugi

Ostatni czas upłynął nam pod znakiem postu i modlitwy. W nadchodzącym tygodniu ponownie stańmy do walki! Szczególnie mocno zachęcamy do dołączenia w czwartek 26 marca. Zgodnie z sugestią biskupa Marka Kamińskiego, to właśnie w tym dniu przypada służba krakowskiego Kościoła.

Poniżej zamieszczamy informację od Biskupa:

Drogie Siostry, Szanowni Bracia,

Ostatni tydzień jednoznacznie pokazał, że jesteśmy zdolni w jedności stanąć wobec wyzwań tego czasu. Dziękuję za Waszą powagę i trzeźwość w ocenie sytuacji, a w modlitwie i poście wręcz entuzjazm. Wasza postawa jest niezwykle krzepiąca. Wiem, że Pan w swoim wielkim miłosierdziu odpowie nam. Dziękuję za naszą wspólnotę, Waszą mądrość oraz dzielność w trudnych dniach zarazy. Musimy kontynuować duchową walkę o nasze dobro. Proponuję, żebyśmy zrobili to według klucza z poprzedniego tygodnia.

Szczegóły, po uwzględnieniu drobnych zmian, są następujące:

– Pościmy od rana do godziny 18.00
– Niech każdy wybierze post, jakiemu jest w stanie sprostać. Osoby słabe i chore, niech jedzą tylko proste jedzenie, żeby nie osłabić organizmu. Jeśli ktoś nie jest pewny, czy może pościć, niech je proste pokarmy.
– 18.00 – 19.00 to godzina modlitwy całego Kościoła – każdy u siebie w domu, w rodzinie. W przypadku niemożności, można modlić się o innej porze.
– Modlimy się o wygaśnięcie epidemii, służbę zdrowia, rząd. Modlimy się też o ekonomię naszego kraju. Sam Pan niech nas chroni!
– Każdy Okręg Kościoła otrzyma jeden dzień do służby całemu Kościołowi i narodowi.

Prośmy, by chrześcijanie zrobili to GREMIALNIE! Cudowne jest to, że dołączają do nas dwa inne Kościoły: Chrześcijan Wiary Ewangelicznej i Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa. „Wiele może usilna sprawiedliwego” – Jakuba 5,16.

Pozdrawiam w Chrystusie i bądźcie zdrowi.

bp Marek Kamiński