Nabożeństwo online w dniu 2020-03-15 z kazaniem bp Marka Kamińskiego