Ireneusz Czubak – Josif, Miriam i Jeszua – cz.2

„Kto poddaje Bogu swoje życie, tego Bóg prowadzi”
1) Krew baranka ratowała życie pierworodnych.
2) Wykupienie pierworodnych – obowiązkiem każdej izraelskiej rodziny.
3) Jeszua jako pierworodny, zgodnie z prawem, był wykupiony w świątyni.
4) Josif i Miriam mieli styl życia nadany przez Boga.
5) Za Miriam była złożona ofiara oczyszczenia po urodzeniu syna.
6) W hebrajskim myśleniu, to co jest święte, jest piękne.
7) Prawo jest naszym pedagogiem.
8) Celem Prawa (Zakonu) jest Mesjasz.
9) Kiedy przyjąłeś dobre nasienie, będąc poddany prawu, wydajesz dobre owoce.
10) Jeszua był uchodźcą – ucieczka do Egiptu.