Jacek Oleksyk – Moja tożsamość w Jezusie Chrystusie

1) Świadectwo nawrócenia.
2) Cena pójścia za Panem Jezusem.
3) Rola krzyża w życiu wierzącego.
4) Radzenie sobie w rodzinie i w pracy.
5) Błogosławieństwo bycia w społeczności.
6) Bycie gotowym na próby, doświadczenia i prześladowania.