Waldemar Stępień – Boże powołanie

1) Czym jest Boże powołanie?
2) Kogo Bóg powołuje?
3) Czy Boże powołanie jest dla każdego z nas?
4) Czy już dzisiaj możesz odkryć w Biblii do czego powołuje cię Bóg?