Ryszard Kułaga – Historie z Księgi Wyjścia – cz.13 – Złoty cielec