Łukasz Konieczny – Stawanie się synem

1) Kto jest dzieckiem Bożym?
2) Czy bycie dzieckiem to to samo, co bycie synem Bożym?
3) Co charakteryzuje synów?